EN | SK | GR | MK | IT | ES | RO

Дали сте првпат тука? Погледнете го видео туториалот за платформата!

Исто така ве советуваме да ја користите AXESS Работната книга која може да ја најдете во секој курс. Ќе ви помогне да размислите за курсот и подобро да запомните што сте научиле! Најпрво отворете ја и оставете да ве води.
Имајте на ум дека вашата главна цел е да се подобрите себеси и вашиот живот применувајќи го тоа што сте го научиле наместо механичко меморирање на уште некои серии од факти (сите знаеме дека ова не функционира)! (Ако преферирате да работите директно во дигитална форма, треба да ја преземете AXESS Работната книга на вашиот уред во pdf формат за пополнување и да ги зачувате промените после пополнувањето).

Courses


Граѓански и социјални компетенции во Дигитална Ера
Образование за одржлив развој

Целта на курсот е да обезбеди информации за начините како економскиот раст и социјалниот напредок може да одат заедно со целосно зачувување на животната средина. Во првиот дел ќе ги дефинираме главните карактеристики на одржливиот развој. Подоцна ќе разговараме за тоа како може да се постигне одржлив развој во иднина со многу конкретни примери на одржливо однесување на граѓаните објавени на интернет. Се чини дека иновативното и интелигентно произв...

Оди на курсотГраѓански и социјални компетенции во Дигитална Ера
Подигнување на свеста за Отворена влада

Овој модул го воведува концептот на отворена влада како предуслов за современата демократија. Отвореноста на власта им дава шанса на граѓаните да учествуваат во креирањето политики и создаваат можности за владите да изградат доверба за владите. Традиционалните начини на интеракција со владата се менуваат поради воведувањето на современи технологии. Употребата на ИКТ може да го промовира социјалното вклучување, но од друга страна може да зависи од ...

Оди на курсотCase Studies


Чувство за иницијатива во Дигитална Ера
Дигитални Вештини
Решавање на Проблеми
Проект Mu.SA

Проектот Mu.SA Museum Sector Alliance е одобрен во Европската Рамка на Еразмус+ / Сектор Алијанси на Вештини. Тој цели да го адресира зголеменото исклучување меѓу формалното образование и обука и светот на работа поради појавата на нови работни места, поради забрзаното усвојување на ИКТ во музејскиот сектор. Проектот директно ги адресира недостатокот од дигитални и преносни вештини идентификувани во музејскиот сектор како што биле експлицитно сним...

Оди на курсотГраѓански и социјални компетенции во Дигитална Ера
Чувство за иницијатива во Дигитална Ера
Дигитални Вештини
Решавање на Проблеми
Проект: "Вработување и жени на 21 век во Европа: од економија на домаќинствата до економија на мали и средни претпријатија (економија на

MUPYME страната за обука е фокусирана на обезбедување на специфична обука за луѓе кои развиваат обуки и наставни активности за домаќинките. MUPYME страната за обука е простор во кој идните обучувачи на домаќинките ќе најдат содржини и корисни ресурси за дизајнирање и поддршка при обучувањето. Во рамките на онлајн платформата за обука "MUPYME Training Site", се нудат различни опции за учење – ОБЛАСТИ НА ЗНАЕЊЕ, овозможувајќи да се учат нови техники...

Оди на курсотДигитални Вештини
Секоја девојка Секаде

ИТ работната сила во Романија е составена од 27.2% жени – тоа е втор највисок процент во ЕУ, и 16.1 % над просекот. Целта на проектот Smart Everything Everywhere проект чадор, клучниот Европски поддржувач и фацилитатор за дигиталниот сектор во Романија и иницијатор за проектот Everygirl Everywhere - е да достигне 35% до 2021 и родов паритет до 2030 во дигиталниот сектор и претприемништвото. Целите се промоција на дигитални вештини за жени предизви...

Оди на курсотДигитални Вештини
STEM Talent Girl (СТЕМ Талентирана Девојка)

Проектот STEM Talent Girl (СТЕМ талентирана девојка) развива иновативни едукативни програми со првокласни ментори правејќи ги науката и технологијата достапни за младите девојки, за поттикнување на нивните дигитални вештини, уште од најрана возраст. Проектот STEM Talent Girl (СТЕМ Tалентирана девојка) има различни програми за развој на талент и охрабрување на STEM професии кај девојчињата во нивнита 3 и 4 година од средно училиште преку мастер-ча...

Оди на курсотГраѓански и социјални компетенции во Дигитална Ера
Дигитални Вештини
“WWWx30”, Дигитална Обука за Триесет Невработени Жени

Work Wide Women (WWW) е start-up од Болоња, кој се состои од онлајн платформа за социјално учење за стручна обука на жени. WWW е проект за бесплатна дигитална обука за жени од Италија или странство, со поддршка од Амбасадата на САД во Италија. Проектот се фокусира на тоа како да се стане “Менаџер на заедницата”, една од најбараните дигитални професии во денешно време. Обуката, со времетраење од 4 месеци, се изведува на WWW онлајн платформата и е ...

Оди на курсотГраѓански и социјални компетенции во Дигитална Ера
Чувство за иницијатива во Дигитална Ера
Дигитални Вештини
Решавање на Проблеми
ЖЕНСКИ КОД ЗА МОЌ - Охрабрување на жените за стекнување на дигитални вештини

Опис: WOMEN POWER CODE (ЖЕНСКИ КОД ЗА МОЌ) е 3-годишен проект чија целна група се возрасни жени кои сакаат нови предизвици и сакаат да се стекнат со дигитални вештини, јазична и математичка писменост. Студиите за жени активни во Информатичката Технологија (ИТ) откриваат дека доколку повеќе жени одберат дигитална кариера, од тоа ке имаат придобивки дигиталната индустрија, самите жени и Европската економија. Потребна е измена во политиката, конкретн...

Оди на курсотГраѓански и социјални компетенции во Дигитална Ера
Мојот одржлив живот

Меѓу најважните работи кои ги цениме е нашиот дом, удобноста на семејството и безбедноста. Најважно е да се разбере дека во нашито секојдневие користиме одредени ресурси на животната средина и тие не се бесконечни. Колку мојот животен стил ја оптоварува планетата? Со други зборови, какво влијание има мојот животен стил на планетата? Одговорот на овие прашања може да се пресмета со помош на т.н. калкулатор за еколошки отпечатоци. Влијанието на неко...

Оди на курсотГраѓански и социјални компетенции во Дигитална Ера
Партиципативен буџет во градот Хлоховец

Една од клучните компетенции за доживотно учење се граѓанските и општествените компетенции. Граѓанската компетенција може да се манифестира преку однесување како одговорно граѓанство, учество во донесувањето одлуки во рамките на една заедница. Градот Хлоховец (СК) во соработка со НВО UTOPIA во 2015 година воведе механизам за партиципативно дизајнирање на буџетот како стабилен дел од самоуправните процеси. Тоа им овозможува на граѓаните да учествув...

Оди на курсот

Овој проект е финансиран со поддршка од Европската Комисија. Оваа веб-страница и нејзината содржина ги одразуваат ставовите само на авторите, а Комисијата не може да биде одговорна за каква било употреба што може да се направи од информациите содржани во неа.