EN | SK | GR | MK | IT | ES | RO


AINOVA

Academia Istropolitana Nova/AINova je mimovládna nezisková organizácia, ktorá vznikla v roku 1996 a venuje sa vzdelávaniu dospelých. Po odbornej stránke sa vzdelávanie poskytované AINovou rozvíja v troch oblastiach (i) v európskych ...

Viac


Únie materských centier

Poslaním Únie materských centier je dosiahnuť úctu a uznanie materstva v spoločnosti a spoluvytvárať podporujúce podmienky pre materstvo v najvyššom záujme dieťaťa, matky a rodiny. Únia materských centier (UMC) je mimovládnou ...

Viac


Community Development Institute (CDI) – Macedonia

The Community development institute (CDI) is a sustainable civil organization which works on improvement of the living conditions and the standard of life of the citizens. The experience of CDI is based on more than 20 years’ work in ...

Viac


EEO GROUP

EEO GROUP is a private management consulting firm providing consulting services, conducting studies, developing new technology applications and providing services in the area of human resources, with more than twenty years presence in Greece ...

Viac


IDP SAS

IDP, with branch offices in Italy and in Brussels, was established in 1996 by partners working since 1991 in Brussels in the frame of EU policies and EU funding programmes. It relies on more than 20 year experience in the development, ...

Viac


IHF, Institut de Haute Formation aux Politiques Communautaires asbl

IHF, Institut de Haute Formation aux Politiques Communautaires asbl, is a non profit organisation established in Brussels (Belgium) in 2003. The principal aim of IHF is to provide the community (including non profit and local authorities) ...

Viac


INTERNET WEB SOLUTIONS

Internet Web Solutions is a leading provider of information technology (IT) and engineering services based in Málaga. Its business plan has received the finalist award from the City of Madrid in the National Business Competition sponsored ...

Viac


KLEINON

KLEINON DESCRIPTION – In ENGLISH About Us Kleinon provides tailored education support services for a wide range of education and training institutions and organizations, and its staff is involved in a wide range of projects aiming ...

ViacTento projekt bol financovaný s podporou Európskej komisie. Táto webová stránka a jej obsah reprezentuje výlučne názory autorov a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých na stránke.