EN | SK | GR | MK | IT | ES | RO


Здружението “Институт за развој на заедницата” (ИРЗ), учествуваше на завршниот состанок на проектот AXESS во Свати Јур, Словачка

На 25ти Септември, ИРЗ се состана со 7 партнери од 7 држави (Белгија, Грција, Италија, Македонија, Романија, Словачка и Шпанија) во Свати Јур, Словачка, за да разговараат за специфични точки од проектот AXESS (Стекнување на Клучни Комп...

Прочитај Повеќе


Втор AXESS настан за дисеминација одржан во Тетово, Македонија

На 12.07.2019, ИРЗ Тетово го организираше вториот настан за дисеминација во рамките на проектот AXESS (Стекнување на Клучни Компетенции за Економска и Социјална Одржливост), Еразмус + Проект. Настанот беше посетен од учесници од различн...

Прочитај Повеќе


Прв AXESS настан за дисеминација одржан во Тетово, Македонија

На 13.06.2019, во рамките на проектот AXESS (Стекнување на Клучни Компетенции за Економска и Социјална Одржливост), Еразмус + Проект, ИРЗ организираше настан за дисеминација. Настанот беше посетен од учесници од различни области: обра...

Прочитај Повеќе


Економска и Социјална Одржливост во Европа: AXESS Демо Видео Достапно!

Видео Упатството за AXESS платформата е онлајн и достапно на AXESS YouTube Каналот на https://www.youtube.com/watch?v=-L3fr7VSN_s. Видеото ја претставува целта на проектот, вклучените проектни партнери и придружните партнери, секциите з...

Прочитај Повеќе


Економска и Социјална Одржливост во Европа: AXESS Курсеви за обука достапни на ОЕР Платформа

AXESS (Стекнување на Клучни Компетенции за Економска и Социјална Одржливост) е Европски Проект ко-финансиран од Еразмус Плус Програмата на Европската Комисија, Клучна Акција 2. Во проектот се вклучени 8 партнери од 7 држави (Белгија, Гр...

Прочитај Повеќе


Здружението Институт за развој на заедницата (ИРЗ) – Тетово, Македонија учествуваше на третиот Транснационален Проектен Состанок од Проектот AXESS во Атина, Грција.

На 13-ти Декември, ИРЗ – Тетово се состана со уште 7 партнери од 6 држави (Белгија, Грција, Италија, Романија, Словачка и Шпанија) во Атина, Грција, да разговараат за одредени точки од проектот AXESS (Стекнување на Клучни Компетенции за...

Прочитај Повеќе


Проект AXESS: Здружението “Институт за развој на заедницата”, ИРЗ – Тетово учествуваше на вториот состанок во Пескара, Италија

Вториот состанок во рамките на проектот AXESS (Стекнување на Клучни компетенции за Економска и Социјална Одржливост) се одржа во Пескара, Италија на 3-ти и 4-ти Мај. На состанокот учествуваа партнерите од Конзорциумот составен од 8 орга...

Прочитај Повеќе


AXESS конзорциумот во Брисел за Кик-офф состанокот на AXESS, ЕразмусПлус Проект

AXESS Конзорциумот беше во Брисел на 29-ти и 30-ти Ноември во Брисел на Кик-офф состанокот за Стекнување на Клучни Компетенции за Економска и Социјална Одржливост - AXESS, Проект ко-основан од Еразмус Плус Програмата на Европската Комис...

Прочитај ПовеќеОвој проект е финансиран со поддршка од Европската Комисија. Оваа веб-страница и нејзината содржина ги одразуваат ставовите само на авторите, а Комисијата не може да биде одговорна за каква било употреба што може да се направи од информациите содржани во неа.