EN | SK | GR | MK | IT | ES | RO

The AXESS Platform offers Open Education Resources on


Дигитални Вештини

Погледнете ги нашите курсеви за обука за Дигитални Вештини


Чувство за иницијатива

Погледнете ги нашите курсеви за обука за Чувство за иницијатива


Решавање на Проблеми

Погледнете ги нашите курсеви за обука за Решавање на Проблеми


Социјални Вештини

Погледнете ги нашите курсеви за обука за Социјални Вештини

Што Нудиме

Обука за:

  • 1.Решавање на Проблеми
  • 2.Дигитални Вештини
  • 3.Чувство за иницијатива во Дигитална Ера
  • 4.Граѓански и Социјални Компетенции во Дигитална Ера

Прочитај Повеќе

Проект Аxess

Стекнување на Клучни Компетенции за Економска и Социјална Одржливост

AXESS обезбедува директни и индиректни придобивки за широк спектар на засегнати страни и учесници во домените дигитални вештини и компетенции: од директно вклучување на претставници на целни групи до обезбедување докази за специфичните потреби на возрасните жени на креаторите на политиките и обучувачите.

Прочитај Повеќе

Повеќе за платформата можете да дознаете од нашиот видео туториал!Јакнење на Женската Моќ

"До сите девојчиња кои гледаат, никогаш не се сомневајте дека сте вредни и моќни и дека ја заслужувате секоја шанса и можност во светот за да ги следите и остварите своите соништа"

Хилари Клинтон

2016, говор за концесијаОвој проект е финансиран со поддршка од Европската Комисија. Оваа веб-страница и нејзината содржина ги одразуваат ставовите само на авторите, а Комисијата не може да биде одговорна за каква било употреба што може да се направи од информациите содржани во неа.