EN | SK | GR | MK | IT | ES | RO

Červ

je softvér s vlastnou schopnosťou replikácie podobný vírusu. Hlavný rozdiel medzi červom a vírusom spočíva v tom, že červ je nezávislý a šíri sa v sieťach pripojených k infikovanému počítaču pomocou prázdnych miest v operačnom systéme a pomocou naivity používateľa. Zvyčajne sa šíria prostredníctvom e-mailových správ....  

Časový harmonogram

je prezentovanie plánov, ktoré ukazujú, kedy sa aktivity budú konať. Nástroje a techniky použité na vypracovanie harmonogramu závisia od aktuálnych detailov o práci, ktorá má byť vykonaná....  

Životopis

životopis je osobná "brožúra", ktorá dáva ľuďom príležitosť predstaviť sa a zdôrazniť svoje silné stránky pri hľadaní novej práce....  

Apka / aplikácia

je sofvér navrhnutý na spustenie sa v smartfónoch a ďalších mobilných zariadeniach....  

Chýbajúci podnikatelia

sú všetci ľudia, ktorým hrozí vylúčenie z trhu práce kvôli ich príslušnosti k osobitne znevýhodneným a nedostatočne zastúpeným skupinám....  

Digitálne nástroje

digitálne technológie (viď: digitálna technológia), ktoré sa používajú pre určený účel alebo pre vykonanie konkrétnej funkcie spracovania informácií, komunikáciu, vytvorenie obsahu, bezpečnosť alebo pre riešenie problémov. ...  

Digitálne občianstvo

poukazuje na schopnosť pozitívne, kriticky a kompetentne sa zapojiť do digitálneho prostredia, využívajúc schopnosti efektívnej komunikácie a tvorby, praktizovať formy sociálnej účasti, ktoré rešpektujú ľudské práva a dôstojnosť prostredníctvom zodpovedného používania technológií....  

Digitálne prostredie

súvislosť alebo miesto, ktorého vznik je umožnený technológiou a digitálnymi zariadeniami, často prenesenými cez internet alebo cez iné digitálne prostriedky napr. cez sieť mobilných telefónov. Záznamy a dôkazy o interakcii jednotlivca s digitálnym prostredím zostavujú ich digitálnu stopu. V DigComp je termín digitálne prostredie používaný ako pozadie pre digitálne akcie bez pomenovania konkrétnej technológie alebo nástrojov....  

1 2 3 4 5 6 7Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej komisie. Táto webová stránka a jej obsah reprezentuje výlučne názory autorov a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých na stránke.