EN | SK | GR | MK | IT | ES | RO

Црвот

е софтвер со способност за само-репликација слична на вирусот. Главната разлика помеѓу црв и вирус е дека црвот е повеќе независен и се шири во мрежите поврзани со заразениот компјутер со користење на празни места во оперативниот систем и наивноста на корисникот. Тие обично се шират преку е-пораки...  

Решавањ&#

Да се идентификуваат потребите и проблемите и да се решат концептуалните проблеми и проблематичните ситуации во дигиталните средини. Да се користат дигитални алатки за менување на процеси и производи. Да се биде во тек со дигиталната еволуција....  

FAQ

или Најчесто поставувани прашања листа на прашања и одговори кои се однесуваат на одреден предмет, давајќи основни информации за корисниците на веб страната...  

Google Sites

е слободен софтвер за градење на веб-страници обезбедени од Google, што не бара знаење за кодирање....  

Gantt табела

: е детален план на проектот. Распоредот на проектите на Гант табелата е корисна визуелна техника за следење на напредокот и за известување. Гант-табелата за распоред на проектите е табела која ги прикажува сите проектни активности, кога тие почнуваат и завршуваат, колку долго ќе трае секоја активност, каде што има преклопувања на активностите, зависности помеѓу активностите, кои се поврзани со стрелки и датум на почеток/крај на целиот проект....  

MOOК

Масивен отворен онлајн курс е онлајн курс кој има отворен пристап и интерактивно учество преку Интернет. МООК ги обезбедуваат учесниците со материјали за курсеви кои вообичаено се користат во конвенционално образование - како примери, предавања, видеа, наставни материјали и множества на проблеми. Освен тоа, МООК нудат интерактивни кориснички форуми, кои се многу корисни за градење заедница за учениците, наставниците. Општо земено, МООК не наплаќаа...  

OОР

Отворените образовни ресурси се ресурси за учење и истражување кои живеат во јавен домен или се пуштени под лиценца за интелектуална сопственост што овозможува нивно слободно користење и повторна употреба од други. Отворените образовни ресурси вклучуваат целосни курсеви, материјали за курсеви, модули, учебници, стриминг видеа, тестови, софтвер и други алатки, материјали или техники што се користат за поддршка на пристапот до знаење....  

SERPs

Резултатите од пребарувањето, кои вообичаено се прикажани во лин на резултати, се нарекуваат страници со резултати од пребарувачот (SERPs)....  

1 2 3 4 5 6 7Овој проект е финансиран со поддршка од Европската Комисија. Оваа веб-страница и нејзината содржина ги одразуваат ставовите само на авторите, а Комисијата не може да биде одговорна за каква било употреба што може да се направи од информациите содржани во неа.