EN | SK | GR | MK | IT | ES | RO

Социјални медиуми

се интерактивни компјутерски посредувани технологии кои го олеснуваат создавањето и споделувањето на информации, идеи, интереси во кариерата и други форми на изразување преку виртуелни заедници и сервиси за социјално вмрежување...  

Социјални медиуми

сет на онлајн комуникациски канали (како што се веб-страниците за социјално вмрежување и микро-блогирање), каде што корисниците можат да креираат и споделуваат информации, идеи, лични пораки и други содржини....  

Тројанскиот коњ

е штетна програма под маска на безбеден и сигурен софтвер или извор. Таа носи скриена деструктивна функција. Не се активира веднаш по преземањето. Чека за активност на корисникот...  

Управување со проекти

Процес на иницирање, планирање, извршување, контролирање и затворање на работата, за постигнување на специфични цели и исполнување на специфични критериуми за успех во определеното време....  

Фејсбук пазар

Фејсбук функција која им овозможува на членовите да објавуваат, да читаат и да одговараат на класифицирани реклами....  

Филтрирање на податоци во ИТ

Може да се примени на широк спектар на стратегии за подобрување на сетовите на податоци. Ова значи дека збирките на податоци се преработени во едноставно она што му е потребно на корисникот, без да се вклучат други податоци кои можат да бидат повторувачки или ирелевантни. Различни типови филтри за податоци може да се користат за менување на извештаи, резултати за пребарување или други видови на информации....  

Фишинг

е техника за добивање на приватни информации. Фишерите користат пораки по e-пошта. Тие испраќаат пораки кои изгледаат дека доаѓаат од бизнисот-банка или мобилен оператор. Тешко е да се забележат разликите помеѓу вистински и лажни e-пошти, така што е важно да се биде свесен за шемата на вашата банкарска порака. Лажни пораки, исто така, содржат линкови до форми каде што треба да ги пополните вашите лични податоци....  

Холистички

Опис: Холистички - нагласувајќи ја органската или функционалната врска меѓу деловите и целата....  

1 2 3 4 5 6 7Овој проект е финансиран со поддршка од Европската Комисија. Оваа веб-страница и нејзината содржина ги одразуваат ставовите само на авторите, а Комисијата не може да биде одговорна за каква било употреба што може да се направи од информациите содржани во неа.