EN | SK | GR | MK | IT | ES | RO

Гасови со ефект на стаклена градина (GH

Опис: Гасови со ефект на стаклена градина е секое гасно соединение во атмосферата кое е способно да го апсорбира инфрацрвеното зрачење, со што се заробува и држи топлина во атмосферата. Со зголемување на топлината во атмосферата, стакленичките гасови се одговорни за ефектот на стаклена градина, што во крајна линија води до глобално затоплување....  

Графички дизајн

е активноста и уметноста на користење на визуелни и текстуални содржини со цел да се комуницираат идеи, користејќи ги специфичните принципи и алатки. Летоци, постери, инфографики, реклами се примери за графички дизајн....  

Дигитален јаз

Дигиталниот јаз се однесува на разликата меѓу луѓето кои имаат лесен пристап до Интернет и оние кои не. Недостатокот на пристап се верува дека е неповолна за оние на обесправената страна на дигиталниот јаз поради огромната база на знаење која може да се најде само преку Интернет...  

Дигитална комуникација

се однесува на било која (комуникација или маркетинг) акција која е ориентирана кон промовирање на производи и/или услуги преку дигитални медиуми како што се Фејсбук, ЛинкдИн, Твитер, интерактивна телевизија, видео игри и мобилни уреди...  

Дигитална содржина

е каква било содржина што постои во форма на дигитални податоци. Исто така позната како дигитален медиум, дигиталната содржина се складира на дигитална или аналогна меморија во специфични формати. Формите на дигиталната содржина вклучуваат информации што се дигитално емитувани, проследени или содржани во компјутерски датотеки. Попрецизно гледано, дигиталната содржина ги вклучува популарните медиумски типови, додека поширокот пристап ги разгледува ...  

Дигитална средина

контекст или "место", што е овозможено од технологија и дигитални уреди, често пренесувани преку интернет или други дигитални средства, на пр. мобилна телефонска мрежа. Евиденцијата и доказот за интеракција на поединецот со дигитална средина го составуваат нивниот дигитален отпечаток. Во DigComp, терминот дигитална средина се користи како позадина за дигитални акции без да именува одредена технологија или алатка....  

Дигитална технологија

секој производ кој може да се користи за креирање, прегледување, дистрибуирање, модифицирање, складирање, превземање, пренесување и примање на информации по електронски пат во дигитална форма. На пример, персонални компјутери и уреди (на пример, десктоп, лаптоп, нетбук, таблет, паметни телефони, рачни компјутери со особини на мобилни телефони, конзоли за игри, медиа плеери, читачи на е-книги), дигитална телевизија, роботи....  

Дигитална технологија

Сите видови на електронска опрема и апликации кои користат информации во форма на нумерички код...  

1 2 3 4 5 6 7Овој проект е финансиран со поддршка од Европската Комисија. Оваа веб-страница и нејзината содржина ги одразуваат ставовите само на авторите, а Комисијата не може да биде одговорна за каква било употреба што може да се направи од информациите содржани во неа.