EN | SK | GR | MK | IT | ES | RO

 Vzdelávaním k udržateľnému rozvoju           Prečo máme dbať o udržateľný rozvoj?  Prečo máme dbať o udržateľný rozvoj? click to read  Otvoriť

           Vzdelávanie k udržateľnému rozvoju  Vzdelávanie k udržateľnému rozvoju click to read  Otvoriť

           Ciele udržateľného rozvoja  Ciele udržateľného rozvoja click to read  Otvoriť
           Kľúčové úspechy nulového odpadu pre nízkouhlíkové hospodárstvo  Kľúčové úspechy nulového odpadu pre nízkouhlíkové hospodárstvo click to read  Otvoriť

           Uhlíková stopa  Uhlíková stopa click to read  Otvoriť
           Úvod  Úvod click to read  Otvoriť

           Priemyselné revolúcie  Priemyselné revolúcie click to read  Otvoriť

           Štvrtá priemyselná revolúcia – Priemysel 4.0  Štvrtá priemyselná revolúcia – Priemysel 4.0 click to read  Otvoriť

           Čo je digitálna kompetencia?  Čo je digitálna kompetencia? click to read  Otvoriť

           Čo môže urobiť Rámec digitálnych kompetencií pre občanov?  Čo môže urobiť Rámec digitálnych kompetencií pre občanov? click to read  OtvoriťSúhrn hlavných bodov...

1.časť: Kto je zodpovedný za planétu?

2. časť: UDRŽATEĽNOSŤ V PRAXI

3. časť: Priemysel 4.0 a nové pracovné pozícieTento projekt bol financovaný s podporou Európskej komisie. Táto webová stránka a jej obsah reprezentuje výlučne názory autorov a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých na stránke.