EN | SK | GR | MK | IT | ES | RO

 Práca s informáciami           Prezeranie  Prezeranie click to read  Otvoriť

           Vyhľadávanie  Vyhľadávanie click to read  Otvoriť

           Filtrovanie dát  Filtrovanie dát click to read  Otvoriť
           Ako čo najlepšie využiť internet  Ako čo najlepšie využiť internet click to read  OtvoriťSúhrn hlavných bodov...

Časť 1: Prezeranie, vyhľadávanie a filtrovanie dát na internete

Časť 2: Ako čo najlepšie využiť internetTento projekt bol financovaný s podporou Európskej komisie. Táto webová stránka a jej obsah reprezentuje výlučne názory autorov a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých na stránke.