EN | SK | GR | MK | IT | ES | RO

 Можности за работа на социјалните медиуми           Кратка биографија: што е тоа?  Кратка биографија: што е тоа? click to read  Кликни за да прочиташ

           Пишување на вашето CV: помош и совети  Пишување на вашето CV: помош и совети click to read  Кликни за да прочиташ

           Кратки совети за Вас кога ја пишувате вашата кратка биографија  Кратки совети за Вас кога ја пишувате вашата кратка биографија click to read  Кликни за да прочиташ
           Што се социјални медиуми?  Што се социјални медиуми? click to read  Кликни за да прочиташ

           Социјални мрежи и социјални медиуми  Социјални мрежи и социјални медиуми click to read  Кликни за да прочиташ

           Главни социјални медиуми  Главни социјални медиуми click to read  Кликни за да прочиташ

           Креирање Facebook профил  Креирање Facebook профил click to read  Кликни за да прочиташ

           Креирање Linkedin профил  Креирање Linkedin профил click to read  Кликни за да прочиташ

           Основни препораки за употреба на социјалните медиуми  Основни препораки за употреба на социјалните медиуми click to read  Кликни за да прочиташФиксирање на Клучни Концепти...

Единица 1: Како да напишете ефективна кратка биографија

Единица 2: Социјални медиуми при потрага по работаОвој проект е финансиран со поддршка од Европската Комисија. Оваа веб-страница и нејзината содржина ги одразуваат ставовите само на авторите, а Комисијата не може да биде одговорна за каква било употреба што може да се направи од информациите содржани во неа.