EN | SK | GR | MK | IT | ES | RO

 Дигитални вештини           Вовед  Вовед click to read  Кликни за да прочиташ

           Основни функции  Основни функции click to read  Кликни за да прочиташ

           Совети за зачувување на батеријата на вашиот мобилен телефон и користењето податоци.  Совети за зачувување на батеријата на вашиот мобилен телефон и користењето податоци. click to read  Кликни за да прочиташ

           Трикови за мобилните телефони кои ќе ви го олеснат животот  Трикови за мобилните телефони кои ќе ви го олеснат животот click to read  Кликни за да прочиташ

           Совети и трикови за камерата на мобилниот телефон  Совети и трикови за камерата на мобилниот телефон click to read  Кликни за да прочиташ

           Совети за мобилни телефони за патници  Совети за мобилни телефони за патници click to read  Кликни за да прочиташ

           Други совети за почетници  Други совети за почетници click to read  Кликни за да прочиташ
           Комуникација преку дигитална содржина  Комуникација преку дигитална содржина click to read  Кликни за да прочиташ

           Facebook  Facebook click to read  Кликни за да прочиташ

           Skype  Skype click to read  Кликни за да прочиташ

           Gmail  Gmail click to read  Кликни за да прочиташ

           Twitter  Twitter click to read  Кликни за да прочиташ

           YouTube  YouTube click to read  Кликни за да прочиташ

           WhatsApp  WhatsApp click to read  Кликни за да прочиташФиксирање на Клучни Концепти...

Единица 1: Извлечете максимум од мобилните телефони: совети и трикови 

Единица 2: Комуникација преку дигитална содржинаОвој проект е финансиран со поддршка од Европската Комисија. Оваа веб-страница и нејзината содржина ги одразуваат ставовите само на авторите, а Комисијата не може да биде одговорна за каква било употреба што може да се направи од информациите содржани во неа.