EN | SK | GR | MK | IT | ES | RO

 Управување со информации           Прелистување  Прелистување click to read  Кликни за да прочиташ

           Пребарување  Пребарување click to read  Кликни за да прочиташ

           Филтрирање на податоци  Филтрирање на податоци click to read  Кликни за да прочиташ
           Извлечете максимум од интернетот  Извлечете максимум од интернетот click to read  Кликни за да прочиташФиксирање на Клучни Концепти...

Единица 1: Прелистување, пребарување и филтрирање податоци на интернетот.

Единица 2: Извлечете максимум од интернетотОвој проект е финансиран со поддршка од Европската Комисија. Оваа веб-страница и нејзината содржина ги одразуваат ставовите само на авторите, а Комисијата не може да биде одговорна за каква било употреба што може да се направи од информациите содржани во неа.