EN | SK | GR | MK | IT | ES | RO

 Креативна употреба на дигитални технологии           Значи, што за креативноста?  Значи, што за креативноста? click to read  Кликни за да прочиташ

           Факти  Факти click to read  Кликни за да прочиташ
           Основи на графички дизајн  Основи на графички дизајн click to read  Кликни за да прочиташ

           Вовед во Google алатките  Вовед во Google алатките click to read  Кликни за да прочиташ

           Основни алатки за креирање логоа  Основни алатки за креирање логоа click to read  Кликни за да прочиташ

           Креирање на веб-страница користејќи Google Sites  Креирање на веб-страница користејќи Google Sites click to read  Кликни за да прочиташ

           Чекори за креирање на нова веб-страница со нови Google Sites  Чекори за креирање на нова веб-страница со нови Google Sites click to read  Кликни за да прочиташ

           Други корисни работи  Други корисни работи click to read  Кликни за да прочиташ
           За што се работи? Преглед и главни алатки   За што се работи? Преглед и главни алатки click to read  Кликни за да прочиташ

           Како да започнете? Брзи совети  Како да започнете? Брзи совети click to read  Кликни за да прочиташФиксирање на Клучни Концепти...

Единица 1: Клучни факти кои ќе ви помогнат да ја зајакнете вашата креативна употреба на ИКТ алатките

Единица 2: Основни алатки за креирање веб-страница и други материјали

Единица 3: Увид во онлајн маркетингОвој проект е финансиран со поддршка од Европската Комисија. Оваа веб-страница и нејзината содржина ги одразуваат ставовите само на авторите, а Комисијата не може да биде одговорна за каква било употреба што може да се направи од информациите содржани во неа.