AXESS Acquisition of Key Competences for Economic and Social Sustainability

Projekt Mu.SA


CS_1_SK  

 Title
Projekt Mu.SA

 Keywords
Múzejný sektor, digitálne zručnosti

 Author
EEO

 Languages
English

 Description
Projekt Mu.SA: Museum Sector Alliance (Aliancia v m├║zejnom sektore) je schv├ílen├Ż v r├ímci Aliancie pre sektorov├ę zru─Źnosti Programu Erasmus+. Jeho cie─żom je rie┼íi┼ą prenos vznikaj├║cich potrieb zru─Źnost├ş v konkr├ętnom odvetv├ş hospod├írstva do u─Źebn├Żch pl├ínov odborn├ęho vzdel├ívania s cie─żom reagova┼ą na uveden├ę potreby, napr├şklad aj na vznik nov├Żch pracovn├Żch miest v m├║zejn├şctve v d├┤sledku zr├Żch─żuj├║ceho sa tempa vyu┼ż├şvania IKT. Projekt priamo rie┼íi nedostatok digit├ílnych zru─Źnost├ş identifikovan├Żch v m├║zejnom sektore tak, ako boli explicitne zaznamenan├ę po─Źas f├ízy anal├Żzy projektu eCult Skills, ktor├Ż bol financovan├Ż v r├ímci Programu celo┼żivotn├ęho vzdel├ívania (2013-15), ─Źo je predchodca Erasmus+. Projekt Mu.SA podporuje neust├íly profesion├ílny rozvoj m├║zejn├Żch profesion├ílov.
S├║bor novovznikaj├║cich profilov pracovn├Żch poz├şci├ş bol zlo┼żen├Ż z kompetenci├ş identifikovan├Żch anal├Żzou potrieb a pon├║k odbornej pr├şpravy a vzdel├ívania. Pre ka┼żd├║ z nich bude navrhnut├Ż modul├írny u─Źebn├Ż pl├ín, ktor├Ż bude uplat┼łova┼ą ┼ípecifick├║ metodiku odborn├ęho vzdel├ívania. Metodika bude zalo┼żen├í na princ├şpoch vzdel├ívania dospel├Żch, ktor├ę vyu┼ż├şvaj├║ nov├ę pr├şstupy k vzdel├ívaniu a rozvoju kompetenci├ş a vyu┼ż├şvaj├║ potenci├íl r├┤znych vzdel├ívac├şch met├│d. Vytvor├ş sa arch├şv otvoren├Żch vzdel├ívac├şch kurzov na podporu nadobudnutia viac ako 40 digit├ílnych a prierezov├Żch kompetenci├ş. Prostredn├şctvom nich bude pon├║knut├Ż MOOC (Otvoren├Ż hromadn├Ż on-line kurz) na z├şskanie z├íkladn├Żch kompetenci├ş a ┼ípecializa─Źn├ęho vzdel├ívania, ale aj kombin├ícia e-learningu a osobn├Żch predn├í┼íok a za┼íkolenie v pracovnom prostred├ş. Vzdel├ívanie sa bude poskytova┼ą prostredn├şctvom online platformy, ktor├í stimuluje v├Żmenu vedomost├ş, sk├║senost├ş a osved─Źen├Żch postupov. Vytvoria sa spolo─Źenstv├í u┼ż├şvate─żov MOOC, ktor├ę zabezpe─Źia udr┼żate─żnos┼ą v├Żsledkov projektu.
Projekt Mu.SA vytv├íra cel├Ż rad inovat├şvnych v├Żsledkov, vr├ítane eur├│pskych profilov novovznikaj├║cich pracovn├Żch miest v m├║ze├ích, ktor├ę bud├║ sl├║┼żi┼ą ako spolo─Źn├í referencia na eur├│pskej ├║rovni, metodika odborn├ęho vzdel├ívania a pr├şpravy zalo┼żen├í na v├Żsledkoch vzdel├ívania, politik├ích a n├ístrojoch na hodnotenie a valid├íciu neform├ílneho/ form├ílneho vzdel├ívania, modul├írne u─Źebn├ę osnovy odborn├ęho vzdel├ívania a pr├şpravy, ktor├ę dynamicky kombinuj├║ moduly odbornej pr├şpravy pre digit├ílne a prierezov├ę sp├┤sobilosti, pr├şspevok k eur├│pskej norme pre v├Żsledky vzdel├ívania, eur├│psky kurz ┼ípecializ├ície, ktor├Ż kombinuje e-learning, in┼ítrukt├í┼ż a vzdel├ívanie na pracovisku, MOOC pre z├şskanie z├íkladn├Żch zru─Źnost├ş a er├│pske spolo─Źenstv├í praxe, ktor├ę sa z├║─Źast┼łuj├║ na otvorenom dial├│gu a udr┼żate─żnom partnerskom vzdel├ívan├ş prostredn├şctvom online platformy. Eur├│pske n├ístroje (EQF, ECVET a EQAVET) sa bud├║ vyu┼ż├şva┼ą na zlep┼íenie transparentnosti a uzn├ívania kvalifik├íci├ş, uzn├ívania neform├ílneho a inform├ílneho vzdel├ívania a celo┼żivotn├ęho poradenstva.
Projekt vytvor├ş mno┼żstvo r├┤znych v├Żstupov, tla─Źen├Żch a online, hmotn├Żch aj nehmotn├Żch, vr├ítane spr├ív, metod├şk a polit├şk, u─Źebn├Żch osnov odborn├ęho vzdel├ívania a pr├şpravy, noriem, digit├ílneho obsahu a n├ístrojov, kurzov, publik├íci├ş, podujat├ş a komun├şt.


 Contents Bibliography


 Related material:
128_axess_casestudies_eeo_sk.docx
This project has been funded with support from the European Commission. This web site and its contents reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.