AXESS Acquisition of Key Competences for Economic and Social Sustainability

"Ocuparea forței de muncă și femeile în secolul XXI în Europa: de la economia gospodăriilor la economia IMM-urilor (întreprinderile mici și m


CS_2_RO  

 Title
"Ocuparea forței de muncă și femeile în secolul XXI în Europa: de la economia gospodăriilor la economia IMM-urilor (întreprinderile mici și m

 Keywords
Ocuparea forței de muncă, Femeile, Economia gospodăriilor, Întreprinderile mici și mijlocii

 Author
CDI

 Languages
English

 Description
Descriere:
Site-ul de formare MUPYME se axează pe furnizarea de cursuri specifice pentru persoanele care desfășoară cursuri de formare și activități didactice pentru persoanele casnice. Site-ul de formare MUPYME este un spațiu în care viitorii formatori ai persoanelor casnice vor găsi conținuturi și resurse utile pentru a-și proiecta și sprijini formarea.
În cadrul platformei de formare online "Site-ul de formare MUPYME", sunt oferite diferite alternative pentru a preda - ZONELE CUNOAȘTERII, permițând învățarea de noi tehnici, strategii de clasă, metode de predare, concepte sau materiale, care vor oferi viitorilor formatori ai persoanelor casnice o mare varietate de opțiuni astfel încât să-și poată crea propriul curs, cu materialele și resursele pe care le consideră mai potrivite.
Această platformă de formare și acest proiect oferă un instrument, o referință, o serie de resurse și materiale de instruire, din medii și culturi diferite, dar cu o legătură comună: să respecte abilitățile și cunoștințele deja dobândite de persoanele casnice. Selectarea celor mai eficiente resurse și a celor mai potrivite pentru grupul țintă, va fi o decizie a formatorului. Ideea este ca fiecare să fie auto-învățat, să studieze, să-și cunoască grupul-țintă și să poată folosi ceea ce este cel mai util pentru acest grup.
Grupul țintă: Deși obiectivul final al Proiectului MUPYME este reprezentat de femei (casnice), această platformă de formare online presupune nevoia de a instrui persoanele care vor fi responsabile de formarea acestor femei, persoane care desfășoară cursuri de formare și activități didactice pentru casnice.
Planul de instruire MUPYME a fost structurat în 7 domenii de cunoștințe: Zona de cunoștințe 1. - Contabilitate; Zona de cunoștințe 2.- Organizarea întreprinderii și resursele umane; Câmpul de cunoștințe 3.- Întreținere și sustenabilitate; Zona de cunoștințe 4. - Calitatea, prevenirea riscurilor și dezvoltarea planului de siguranță; Zona de cunoștințe 5. – Vânzări, achiziții și marketing; Zona de cunoștințe 6. - Informatică; Zona de cunoștințe 7.- Dezvoltarea planului strategic
Valoarea transferului / ideilor bune pentru AXESS: creșterea gradului de conștientizare cu privire la necesitatea unei formări personalizate și a utilizării noilor tehnologii care să facă formarea mai prietenoasă și mai flexibilă, are un beneficiu direct în generarea locurilor de muncă și incluziunii sociale. Metodologiile și materialele de instruire generate în proiect pot fi alimentate în timp ce sunt predate în diferite școli, îmbunătățind, dacă este posibil, și ajustând totul la grupul țintă. MUPYME oferă resurse vii și utile destinate a fi permanente în timp.
Caracterul inovator: Proiectul MUPYME propune un program inovator de formare în Europa pentru următoarele motive: Nu este vorba doar de dezvoltarea competențelor de bază, ci de încurajarea procesului tehnic de integrare a femeilor prin adaptarea competențelor dobândite acasă. Evoluțiile pedagogice și didactice pentru învățare sunt prietenoase și complet adaptabile altor contexte, în afară de MUPYME.


 Contents Bibliography


This project has been funded with support from the European Commission. This web site and its contents reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.