EN | SK | GR | MK | IT | ES | RO


Partneri projektu budujú komunitu pre vzdelávanie dospelých a digitálne zručnosti: projekt AXESS má ambíciu byť uvádzaný ako zdroj vzdelávania pre dospelých, ktorí sa chcú zapojiť do ďalšieho vzdelávania s cieľom zlepšiť svoje digitálne zručnosti a schopnosti.
Ďakujeme našim asociovaným partnerom za zdieľanie tejto platformy, za pomoc pri formovaní jej obsahu a za spoluprácu pri využívaní online kurzov.
Koho tiež pozývame používať online platformu AXESS a otvorené vzdelávacie zdroje AXESS?

„Ekosystém vzdelávania dospelých (VD)“, tj zložený zo zástupcov verejného, súkromného a tretieho sektora:

- poskytovatelia VD (aj súkromní)
- verejné inštitúcie (najmä na miestnej úrovni) pracujúce na rôznych aspektoch vzdelávania dospelých, vzdelávaní dospelých s nedostatočnou úrovňou zručností, vzdelávaní pre zamestnateľnosť
- samosprávne orgány
- mimovládne organizácie a iné spoločenské organizácie (odborové zväzy, sociálne skupiny atď.)
- lektori a inštruktori VD, ktorí môžu mať prospech z otvorených vzdelávacích zdrojov / OER umiestnených na platforme a budú využívať materiály / znalosti pre seba, ako aj pre svoju budúcu prácu

Platforma AXESS chce slúžiť ako zdroj vedomostí a vzdelávania pre digitálne zručnosti / kompetencie, občianske a sociálne kompetencie a zmysel pre iniciatívu a podnikanie.


ADORA CSC

ADORA - Tetovo is a non-governmental and non-profit organization that works on strengthening the capacities of the organizations and individuals, as well as on improving the living conditions and standard of life of the citizens. Association ...

Viac...


AKMI S.A.

The Institute of Vocational Training AKMI (AKMI S.A.), founded in 1989, is one of the leading Vocational Training Institutes in Greece providing post-secondary education. AKMI operates all over Greece. It is divided in 13 Departments and ...

Viac...


Arrabal Aid

ARRABAL-AID is a social and non-profit organization. Our , FROM 1992, is to work for full employment and social integration of people, especially the most vulnerable, supporting them through measures and actions to impact on the social ...

Viac...


ASIT

The Asociación al Servicio de la Investigación y la Tecnología (ASIT) / Association for the Service of Research and Technology is a private non-profit association which designs and manages projects related to technology development and ...

Viac...


Association Lifelong Learning Network

Association Lifelong Learning Network works on projects that lead towards enhancing and promotion of adult education and lifelong learning. Vision: Macedonia, economically developed country with educated and employed people. Mission: ...

Viac...


Association of Adult Education Institutions in the Slovak Republic

The Association of Adult Education Institutions (AIVD) is non-governmental, apolitical, non-profit, voluntary organisation established in 1991 with the registered office in Bratislava, Slovakia. We associate more than 100 members (2018) ...

Viac...


ESSEI asbl - European Society for Social and Economic Integration

. ESSEI asbl (European Society for Social and Economic Integration - http://www.essei.eu/) is a dynamic Brussels based NGO established by a group of seasoned practitioners in the field of International Relations, European Affairs and ...

Viac...


IAL FVG (Innovazione Apprendimento Lavoro – Friuli Venezia Giulia

IAL FVG (Innovazione Apprendimento Lavoro – Friuli Venezia Giulia) (https://www.ialweb.it/) is a large VET and AE provider from North-Eastern Italy; established as a “Social Cooperative”, IAL FVG has more than 50 years of experience ...

Viac...


Liceul Tehnologic Arhimandrit Chiriac Nicolau

Public educational institution activating in a rural area in NE Romania with extensive experience in working with people with lower opportunities (both students and adults/adult women in rural area) and international cooperation.

Viac...


NUIM

Department of Adult and Community Education, is the Department of Adult and Community Education of Maynooth University (the largest university in Ireland) is the only academic department that specialises in Adult Education in Ireland and ...

Viac...Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej komisie. Táto webová stránka a jej obsah reprezentuje výlučne názory autorov a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých na stránke.