EN | SK | GR | MK | IT | ES | RO

Assessment

Cartografierea abilitatilor si competentelor digitale

AXESS este raspunsul concret la nevoile specifice In domeniul perfectionarii adultilor, cu accent pe abilitatile digitale pentru femeile adulte slab calificate. Alegerea subiectului (Competente digitale) se datoreaza relevantei competentelor digitale In mediul social si economic modern.

Cartografierea abilitatilor si competentelor digitale pentru adultii cu experienta redusa va evidentia nevoile reale si percepute de Invatare, printr-o serie de date si informatii calitative si cantitative. Termenul "slab calificat" se refera pe parcursul Intregului proiect la persoane cu un nivel minim de educatie ISCED 3, care nu au anumite competente.

In mod specific, partenerii vor:

- aplica metodologia (identificarea grupurilor-tinta pentru testare, pregatirea chestionarelor pentru grupuri tinta specifice, definirea surselor pentru cercetarea (date statistice, UE si documente nationale, cum ar fi Digital Skills and Jobs Coalition, E-competente pentru secolul 21, e-Competenta Cadrul european, completarea lacunelor: e-skills si educatie pentru locuri de munca digitale, European e-Competence Framework, Filling the Gaps: e-Skills and Education for Digital Jobs, e-Skills: Curriculum Development Guidelines, Europa 2020 and ET 2020, New Skills Agenda);
- Efectua cartografierea abilitatilor si competentelor digitale si realizarea un raport cu privire la situatia din fiecare tara partenera
- Evidentia constatarile cheie pentru fiecare tara, inclusiv analiza nevoilor de formare si recomandarea cursurilor

Key Findings

    Summary of Key Findings
Additional resources
IO2: Mapping of digital skills and competences

    Snapshot Key findings
Country snapshots

    Country Snapshot - EU
    Country Snapshot - Italy
    Country Snapshot - Macedonia
    Country Snapshot - Romania
    Country Snapshot - Greece
    Country Snapshot - Spain
    Country Snapshot - Slovakia


Proiect realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene, In cadrul Programului Erasmus+. Continutul prezentului material reprezinta responsabilitatea exclusiva a autorului, iar Agentia Nationala si Comisia Europeana nu sunt responsabile pentru modul In care continutul informatiei va fi folosit.